EĞİTİM SEN ANKARA 2 NO'LU ŞUBE 10. OLAĞAN GENEL KURULU DUYURUSU

Şubemizin 10. Olağan Genel Kurulu 04 Mart 2017 tarihinde saat 10.30′ da Mithatpaşa Cad. No: 45/3  KIZILAY adresindeki sendikamız salonunda aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Belirtilen gün ve saatte çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 11 Mart 2017 Pazar günü İzmir Caddesi Menekşe-1 Sokak No 8/A KIZILAY adresinde yer alan Ankara Yeni Sahne salonunda saat: 10.30 da aynı gündemle yapılacaktır.

GÜNDEM

 1. Yoklama, açılış ve saygı duruşu
 2. Divan Seçimi
 3. Açılış Konuşması
 4. Konukların tanıtımı ve konuşması
 5. Yürütme ve denetleme kurulu raporlarının sunumu
 6. Yürütme ve Denetleme Kurulu Raporlarının ibrası
 7. Seçimler
 • Yürütme Kurulu
 • Denetleme Kurulu
 • Disiplin Kurulu
 • Üst Kurul Delegeleri

      8. Dilek ve temenniler                                                                                         

      9. Kapanış

EĞİTİM SEN ANKARA 2 NO’LU ŞUBE

GENEL ÜYE TOPLANTISI

 

 Genel üye toplantısı

 02.09. 2015, Çarşamba saat 16:00'da şube salonunda yapılacaktır.

 Gündem:
*Siyasal ve sendikal sürecin değerlendirilmesi,
*Önümüzdeki sürece dair planlama ve kararlar,
*Şubeleşme yönetmelik taslağının değerlendirilmesi.