Şube Meclisimiz Toplantısı

Şube Meclisimiz, 17 Haziran 2015 Çarşamba günü saat 17.00'de şube salonumuzda aşağıdaki gündemlerle toplanacaktır.

GÜNDEM

1- Geçmiş sürecin değerlendirilmesi

2- TİS süreci

3- Önümüzdeki sürece ilişkin öneriler