GENEL ÜYE TOPLANTISI

 

 Genel üye toplantısı

 02.09. 2015, Çarşamba saat 16:00'da şube salonunda yapılacaktır.

 Gündem:
*Siyasal ve sendikal sürecin değerlendirilmesi,
*Önümüzdeki sürece dair planlama ve kararlar,
*Şubeleşme yönetmelik taslağının değerlendirilmesi.